Učíme v MŠ-ZŠ

Instruktoři MŠMT NA VAŠÍ ŠKOLE I ŠKOLCE s možností po celý rok. V případě zájmu o podrobné informace zvolte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. obratem se domluvíme na osobní schůzce.

Programy hscp pro mateřské a základní školy 2017/2018

zavádí systém moderní, přizpůsobivé, cílevědomé práci s dětmi.

Jedním z nejdůležitějších prostředků, které pomáhají

touto novou formou práce přecházíme už v předškolním období od příležitostného a nahodilého získávání vědomostí, dovedností a návyků k uvědomělejším u a trvalejšímu osvojování a poznávání sebe sama. Ze zkušeností je sice známo, že se děti dovedou už v tom to věku po určitou dobu na práci soustředit, zde však bylo zjištěno že díky schopnostem a určitým charisma a zábavnou formou učitel stylu hscp s celou skupinou v určitém pracovním úseku ke konci roku dosáhne hodně zajímavých výsledků. Celoškolní výuka se soustředí na základy sebeobrany, která se skládá ze 7 základních a pevně daných pohybových schopností a dále o rozvoji komunikace, pohybu, disciplíny, společenskému chování a rozvoje různorodých praktických schopností či dovedností v různorodých situací. Především však tělesná výchova umožňuje žákům poznávat vlastní pohybové možnosti(předpoklady) i zdravotní a pohybové omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat a cíleně ovlivňovat.  V souladu s vývojovými předpoklady a s individuálními zvláštnostmi žáků směřuje vyučující úsilí učitele a učební činnost žáků v tělesné výchově k těmto cílům:

osvojení si nové pohybové dovednosti základu reálné sebeobrany, kultivovat svůj pohybový projev a správné držení těla, usilovat o optimální rozvoj zdravotně tělesné zdatnosti v pravidelných pohybových aktivitách a především také ovládání levé a pravé strany těla. A neodděleně propojovat s základy reálné sebeobrany a práci se svaly. Pod vedením profesionálního týmu.

Postoj, stabilita, těžiště, úhyby , bloky, úpoly, páky, pády, údery, kopy, filosofie bojového umění.....

Hygiena sebe i cvičících pomůcek

Bezpečnost, komunikace

Správné uvažování, etika bojovníka

 

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

Dodavatel: Odběratel:

Název: František Kolínský

           KUNG FU by HSCP

Název:
Sídlo: Tolstého 456/8, 10100 Praha 10 Sídlo:  
IČ: 87798891 IČ:

1) Specifikace zboží či služeb:

Kroužek Základy Reálné Sebeobrany v ZŠ-MŠ

 

2) Termín:

 

3) Cena

 

4) Fakturace:

Faktura - platba v hotovosti/účet

 

          V                                         dne


                                                                                                                     ………………………..............……

                                                                                                                                    odběratel

Odkazy na programy a videa:

Videa

 

Informace