ODLIŠNOST OD JINÝCH BOJOVÝCH ŠKOL

Být sám sebou!

U Fu-Langa se děti i dospělí učí jedné základní věci: být sama sebou. „Vštěpuji lidem, že musí především zůstat sami sebou. Nic navíc. Týká se to i boje, kdy pevné formy bývají svazující, a proto přirovnávám boj ke stavbě domu. Základy musí být pevné, ale to, jak bude dům vypadat, si pak každý určuje sám. Obrana musí být ztotožněná s lidmi, s jejich pohybem a fyzickými možnostmi. Není žádoucí, aby byli spjatí s nějakým konkrétním stylem, protože venku stejně nastane situace, která je nová a je potřeba na ni umět reagovat. Jedná se o zákon akce a reakce,“ dodává Fu-Lang.

 

Forma bojové praxe!

U Fu-Langa se trénuje forma zápasů a rvaček pouze u pokročilých jedinců, kteří již zvládají mezi sebou formu neničící tělo slabšího spoluúčastníka. Trénujeme pro zdraví, ne pro deformace nosu a zbytečné modřiny. O násilný trénink si vždy žádá student sám, a to až ve chvíli kdy je, či si myslí že je, připraven na realitu.

 

Fyzická forma tréninků!

U Fu-Langa se také trénuje svalstvo formou „podle pocitu“, což znamená, že během tréninků se dbá na kvalitní dýchání, a pak „tomu nandat, co se do vás vleze“. Podporou je vždy kvalitní vedení a také podpora po stránce psychické, která většině brání překročit lenost a podobné omezení.

 

Psychická forma bytosti!

U Fu-Langa se upevňuje stránka životní a psychická, kde se díky správné komunikaci, dechovému cvičení a meditačním prvkům i spoustě užitečných moudrostí upevňuje vnitřní záležitost jednotlivců.

 

Různorodost a pestrost cvičebního procesu!

Dále se trénuje pokaždé různorodost ke zlepšování pravé a levé hemisféry. Tím se stává člověk schopnějším nejen v pohybu.

 

HSCP ROZBOR!

Jak už název vypovídá: Harmonie, Síla, Cesta, Přizpůsobení. První tři prvky jsou obsaženy ve většině bojových umění a sportů a na čtvrtém přizpůsobení se stojí většina filozofie HSCP, ať už jde o přizpůsobení se v boji, či při jakékoliv jiné životní situaci. Každý dobrý mistr či učitel Vás naučí sebeobraně nebo sebeovládání ne dříve než za několik let. V HSCP začnete toto správně používat již za několik málo měsíců.

Záleží jen na Vás a na Vašem přístupu. Podstatou výuky je odstranění špatných vlivů a následná stavba kvalitních na sebe navazujících prvků. To je každému žákovi poskytnuto individuálně tak, aby se postupem času naučil správně pracovat s vlastním já. Toto umění v sobě nese veliký potenciál pro správně a jednoduše fungující společnost. Nedílnou součástí je správná a hlavně situační sebeobrana, která funguje jako už zmiňované myšlení na základě přizpůsobení se. Jedná se o soubor úderů, bloků, pák, kopů, dechového cvičení, meditací apod. ve tvrdém a účinném stylu. Avšak základem zůstává neublížit, ale poučit. Samozřejmě pokud to situace dovoluje. Ve výuce HSCP je obsaženo plno strategických her a cvičení, která podporují myšlení ve směru HSCP. Provázanost jednotlivých cvičení, která vycházejí ze základní podstaty cvičení, je téměř dokonalá. Téměř proto, že HSCP je neustále v pohybu a je připraveno se kdykoliv vyvíjet a formovat. Making mankind art meticulous.

 

PRAVIDLA V KLUBU HSCP

Nevodit cizí osoby bez ohlášení do klubu HSCP.

Nesahat na zesilovače!!!

Škodu ohlásit ihned, ať zbytečně nedochází k nedorozuměním.

Nosit věci na cvičení pouze čisté a určené jen na cvičení.

Poslední v místnosti zhasíná, platí i pro WC+koupelna!!!

Při vstupu do kanceláře vždy klepat a vyčkat!!!

Po hodině po sobě zkontrolovat cvičební prostor a uklidit sportovní náčiní na své místo.

Nenechávat své osobní věci v HSCP (ručníky, boty atd… dovoleno pouze po dobu Vašeho kurzu)

PET-LAHVE odnášet s sebou.

Námitky, připomínky či osobní věci řešit jen v kanceláři.

Příchod vždy v domluvenou hodinu. Při nedodržení příchodu na cvičení ztrácíte nárok na vrácení peněz. Omluvit se ze cvičení bereme jen den předem. Akutní případy jen po telefonické domluvě(ne sms)! Poté náhrada možná, ale jen v daném měsíci.