VZNIK HSCP

Na počátku vždy musí být někdo, kdo hledá určitou cestu, na kterou ho přivedou jeho životním zkušenosti.

Mistr Fu-Lang vytvořil myšlenku HSCP v roce 2001. V roce 2006 byl zprovozněn klub ve Vršovicích, v roce 2017 byly koupeny prostory v Uhříněvsi, kde se připravuje centrála HSCP. Myšlenka HSCP se šíří dále i v MŠ, ZŠ po ČR.

JAK TO CELÉ ZAČALO?

Byl jeden malý klučina, který to již od počátku neměl příliš lehké. Již v deseti letech přišel o svou maminku a tudíž celá výchova zůstala
na otci, který se bohužel se ztrátou nedokázal dobře smířit a své vysvobození ze svého utrpení hledal v alkoholu. Od toho se tedy vyvíjela celá výchova, která spíše spočívala na tom malém stvoření. Častokrát neměl co jíst a častokrát se v zimou klepal i uvnitř domu, ale všem těmto okolnostem se vždy dokázal přizpůsobit. Cesta byla trnitá, ale byla to smysluplná cesta, díky které začal tento malý kluk přemýšlet
o světě, souvislostech, svých emocích, situacích, které mu přicházely do cesty. Přemýšlel o lidech, kteří mu křížili cestu, zkoumal, co mu přinášejí a proč tyto situace nastávají, protože z větší části měl kolem sebe lidi, kteří ho jen využívali a házeli mu klacky pod nohy. Byl bit
a tím se v něm probudila síla a touha být bojovníkem za pravdu. Hloubal ve svém nitru a tam hledal odpovědi na složité otázky svého bytí a o lidech kolem něj. Postupně tak získával sílu a neustále se snažil rozvíjet. Veškerý svůj volný čas trávil v přírodě a zdokonaloval se nejen na poli duševním, ale také fyzickém, protože si uvědomoval, že tělo a mysl jsou od sebe neoddělitelné a velice provázané.
Platí ve zdravém těle, zdravý duch! Když dospěl, nechtěl již trávit svůj čas v malé vesničce, kde již pro něj nebyl další rozvoj. Usadil se
na chvíli v menším městečku, vystřídal mnoho profesí, ale žádná z nich ho neuspokojovala a neobohacovala. Začal tedy přemýšlet, jak propojit vše, co ho doposud bavilo a nad čím každý den hloubal. Chtěl dát svému životu hlubší smysl a nejen sobě, ale i lidem kolem něj. A tak odjel do centra dění, tedy přímo do Prahy, kde zároveň vznikla myšlenka založit klub HSCP – propojení všeho, co ho na jeho trnité, ale zároveň velmi obohacující cestě potkalo. Díky přizpůsobení se naučil naslouchat a dát do souladu všechny své nedostatky, pochybnosti a špatné nastavení mysli. Tím došel k harmonii svého bytí.

Takže každý z Vás se přizpůsobuje a od malička hledá svou cestu, aby byl v životě silný a na konci své cesty je v harmonii se vším, co mu do cesty přišlo a přichází.

SNAHA ODHALIT PRAVDU A DOSÁHNOUT VYŠŠÍHO DUCHOVNÍHO STAVU - TO JE CÍLEM KAŽDÉHO, KDO CHCE BÝT LEPŠÍM.

Člověk, který nechápe ve svém věku co se děje a nepochopí, o čem se v dané situaci mluví, pochopí to, chce to čas. Více naslouchat pomůže v řešení daných problémů mezi lidmi. Komunikace je základ. Pokud si nerozumí dva protějšky, nastane problém, který je řešitelný, ale pokud ani jeden z jedinců neustoupí nebo nedá najevo, že protějšek měl pravdu, tak pravdu opět ukáže čas. Jinak problém trvá a trvá.

Začni se řídit vlastní touhou po dobré cestě a zjistíš, že všechno navazuje a obrací se k dobrému, i když s holou prdelí na dešti budeš stát.


 

FILOSOFIE HSCP

HSCP není žádná organizovaná instituce, jejímž členem byste se mohli stát. Buď rozumíte nebo nerozumíte, v tom je podstata.
HSCP jsou silná slova doprovázející cestu životem. HSCP je hojící se svět a porozumění mezi lidmi.

Čím se řídíme?

 • Dělej si, co chceš, ale neotravuj tím ostatní.
 • Nedělej nic, co nechceš, aby ti dělali druzí.
 • Neumíš soudit sebe? Nesuď druhé.
 • Neumíš rozlišit pravdu od lži? Ubližuješ především sobě.
 • Hledáš cestu svou? Musíš znát sebe, jinak bloudíš a bloudíš.
 • Zůstáváš v minulosti? Unikne ti přítomnost a obohacení.
 • Trápí tě chyby tvé? Tak na to kašli, budou další.
 • Všechno jde, když se chce.
 • Přenášíš, co bys neměla, osobo? Bumerang svůj nechytíš.
 • Děláš "zlo", čekej zlo!
 • Nemáš vůli? Neklesej na mysli.
 • Nepřemýšlíš, konáš, pak brečíš a jednáš.
 • Pomlouváš-li? Ukazuj se dál.
 • Obohacuješ se návykem, tak si zvykneš.
 • Problémy jsou a byly. Záleží jen na tom, kolik si jich naložíme do batohu sami.
 • Nepřirozená cesta = těžký nesoulad s realitou.
 • Chceš-li více, dělej více.
 • Vzájemná podpora je doplňování podstaty soužití lidí.
 • Černá, bílá, žluta či míchaná je pestrost. Pak už jen lidská hloupost či tupost tvoří vzájemně odpor.
 • Jednou tak, podruhé jinak.
 • Hraješ si na něco? Ukazuješ všechno, i to co nechceš.
 • Pravda je jen jedna!
 • Zvědavost = ponaučení.

 

ODLIŠNOST OD JINÝCH BOJOVÝCH ŠKOL

Být sám sebou! 

U Fu-Langa se děti i dospělí učí jedné základní věci - být sám sebou. „Vštěpuji lidem, že musí především zůstat sami sebou. Nic navíc. Týká se to i boje, kdy pevné formy bývají svazující, a proto přirovnávám boj ke stavbě domu. Základy musí být pevné, ale to, jak bude dům vypadat, si pak každý určuje sám. Obrana musí být ztotožněná s lidmi, s jejich pohybem a fyzickými možnostmi. Není žádoucí,
aby byli spjatí s nějakým konkrétním stylem, protože venku stejně nastane situace, která je nová a je potřeba na ni umět reagovat. Jedná se o zákon akce a reakce,“ dodává Fu-Lang.
 

Forma bojové praxe!

U Fu-Langa se trénuje forma zápasů a rvaček pouze u pokročilých jedinců, kteří již zvládají mezi sebou formu neničící tělo slabšího spoluúčastníka. Trénujeme pro zdraví, ne pro deformace nosu a zbytečné modřiny. O násilný trénink si vždy žádá student sám,
a to až ve chvíli, kdy je, či si myslí že je, připraven na realitu.

Fyzická forma tréninků!

U Fu-Langa se také trénuje svalstvo formou „podle pocitu“, což znamená, že během tréninků se dbá na kvalitní dýchání, a pak „tomu nandat, co se do vás vleze“. Podporou je vždy kvalitní vedení a také podpora po stránce psychické, která většině brání překročit lenost
a podobné omezení.

Psychická forma bytosti! 

U Fu-Langa se upevňuje stránka životní a psychická, kde se díky správné komunikaci, dechovému cvičení a meditačním prvkům i spoustě užitečných moudrostí upevňuje vnitřní záležitost jednotlivců.

Různorodost a pestrost cvičebního procesu! 

Trénuje se pokaždé různorodost ke zlepšování pravé a levé hemisféry. Tím se stává člověk schopnějším nejen v pohybu.


 

O ČEM TEDY JE HSCP?!

Jak už název vypovídá: Harmonie, Síla, Cesta, Přizpůsobení.

První tři prvky jsou obsaženy ve většině bojových umění a sportů, a na čtvrtém přizpůsobení se stojí většina filozofie HSCP,
ať už jde o přizpůsobení se v boji, či při jakékoliv jiné životní situaci. Každý dobrý mistr či učitel Vás naučí sebeobraně nebo sebeovládání ne dříve než za několik let. V HSCP začnete toto správně používat již za několik málo měsíců. 
Záleží jen na Vás a na Vašem přístupu.

 

Podstatou výuky je odstranění špatných vlivů a následná stavba kvalitních na sebe navazujících prvků. To je každému žákovi poskytnuto individuálně tak, aby se postupem času naučil správně pracovat s vlastním já. Toto umění v sobě nese veliký potenciál pro správně
a jednoduše fungující společnost. Nedílnou součástí je správná a hlavně situační sebeobrana, která funguje jako už zmiňované myšlení
na základě přizpůsobení se. Jedná se o soubor úderů, bloků, pák, kopů, dechového cvičení, meditací apod. ve tvrdém a účinném stylu. Avšak základem zůstává neublížit, ale poučit, samozřejmě pokud to situace dovoluje.

 

Ve výuce HSCP je obsaženo plno strategických her a cvičení, která podporují myšlení ve směru HSCP. Provázanost jednotlivých cvičení, která vycházejí ze základní podstaty cvičení, je téměř dokonalá. Téměř proto, že HSCP je neustále v pohybu a je připraveno se kdykoliv vyvíjet a formovat. Making mankind art meticulous.