Trenéři hscp

Náš tým je proškolován po celý rok.

Instruktoři stupeň A

Instruktorktoři první třídy, kteří mohou vyučovat a byli důkladně seznámeni s problematikou reálného boje. Jsou certifikováni MŠMT.

            Hanka Drnková Aktivní,                   Petr Šimáček Aktivní

certifikt hanka pet certifikace

Instruktoři stupeň B

Instruktoři, kteří absolvovali školení etické, vnímavé, vůdčí, zdravotnický kurz, kurz anatomie. To vše zakončené Certifikací stupně B. Školení vede Mistr Fu-Lang.