Říkám STOP ŠIKANA STOP ÚŘEDNÍKŮM, KTEŘÍ HÁZÍ KLACKY POD NOHY. Prosím o pomoc všeho lidu, kterým není jedno, jak se chovají úředníci ke svým občanům. Pomůže mi každý podpis. Děkuji FU LANG HSCP

Petice prosím pomoc!!! Prosím podpisy, děkuji. 

Osvěta veřejnosti patří k úkolům našeho rozvoje hscp. Ze zakoupeného zpustošeného pozemku jsem již vyvezl taktéž několik kontejnerů odpadu, igelity, skla, železa, části odpadávající z téměř neobyvatelné chatky, která mi zde na pozemku stojí. Slovíčkařením nás nutí, abychom projektovou dokumentaci pozměnili již jsme udělali po několikáté. Máme také předložené veškeré povelení ať už lesů ČR a podobně a přesto nesouhlasí se záměrem, na mém pozemku vybudovat bezpečné, ekologicky přístupné a dokonce pro rozvoj zdraví přístřešek z čistě přírodních materiálu. Rozumím také, že dle stavebního zákona, který má v rámci obce Zdiby jinak než je zdrávo a úřad Klecany přitakávají. Nic se nehýbe a mě to stojí nervy a finance a na úřadech se smějí. 

Já Fu Lang narozen 26.1.1983 jsem občan české země a narozen ve Znojmě, žádám již několikátým rokem o povolení si na svém pozemku. Rozměry přístřešku a rozmístění je dle připravovaných změn také zasílám co vše jsem již udělal pro naše životní prostředí přímo z místa odvezeno několik tun odpadu. Dále zjištěné černé přípojky ze studny, a špatné a nebezpečné zakopání zásuvek bez chrániček a bez označení. Což se zjistilo při čistění a zaměřování pozemku.

 Základní údaje o objektu Draháňské údolí ev. č. 405, Brnky, 250 66 Zdiby.  Tento pozemek pořízený Fu-Langem zhruba v dubnu 2021 za účelem rekreace nejen pro jeho děti a přátelé, ale také pro členy HSCP a široku veřejnost bez honoráře a podnikatelského záměru. Tento prostor má sloužit k zdravému pobytu, a má plnit funkci přírody a člověka: Pozemky to jsou: 46/71 o výměře 1071 m2, 46/142 32 zastavěná plocha jejíž součástí je chata v dezolátním stavu 405, 46/143 o výměře 210 m2. Chatka je v nebezpečném stavu, a neobyvatelná !!!! Mám od prvopočátku stopku od Obce Zdiby, že mě zakazovali celou dobu tento neobyvatelný objekt nahradit za nový. Což první projektová dokumentace dostala zelenou (schváleno) od Krajského úřadu středočeského kraje 30.8. 2021.

Zařazení objektu Draháňské údolí ev. č. 405, Brnky, 250 66 Zdiby

Umístění objektu

Definiční bod

X:-1036194.38 Y:-743139.13

GPS pozice

50.14779448606161,14.403681514295405

Po zakoupení a všech formalit se opět investovalo, a bohužel to bylo v první řadě o vyčištění a odstranění nebezpečného odpadu a to za pomocí několika pracovních sil a dnů se podařilo doslova několik tun, viz fotodokumentace. Se 14 pracujícími a třech dnech tvrdé práce a nemalému finančnímu vydání, se nám podařilo z části vyčistit kousek přírody od nechutností v tak krásném úřadem omývaném Draháňské údolí. A to tato část se pyšní cedulemi významná evropská chráněná oblast! Říkám no fuj, že se nestydíte Obec Zdiby! Odstraňovali se nálety křoví  a suché popadané stromy. Neodstraňovali se žádné kmeny až na jeden, který byl tak poškozený, že při větru odpadla několikatunová větev, která mi řekla, že ze stromem je něco v nepořádku, ano byl tento strom mnou zachráněn a již mu bují nové větve. Také se chystám vysadit nové stromy. Pozemek se nachází na strmém kopcovitém terénu.

Konečně po částečném vyklizení 5.9. 2021, zbavení se náletů, popadaných stromů, popraskaných kmenů a nebezpečných odpadů, se mi ukázal prostor, který jsem zakoupil. Nic méně jak víme, po odkrytí se vždy ukáže to co nejde vidět. A to doteď, pořád ještě na mém pozemku je nebezpečný objekt a všude okolo mnoho nebezpečného odpadu, dráty, sklo i igelity a různé nemilé schované nebezpečí, které odklízím na vlastní náklady. Čas a sílu mimo moje podnikání, které jak jde vidět podporuje společnost hlavně v oblasti dětí a mládeže, odbourání psychické a duchovní úrovni. Dále odbourávání šikany, obezity a nespolečenské chování. Což mě i přijmulo neustoupit nikdy před nikým a ničím. Přišli další investice nechat vypracovat projekt se kterým jsem se vydal jak na obec Zdiby tak i na stavební úřad do Klecan pro více informací, co vše bych měl zajistit, abych dostal stavební povolení a následné obnovení bezpečnosti a funkčnosti na mém pozemku. A jak někteří víme začal nemilý kolotoč papírování a shánění veškeré potřebné dokumentace a povolení což jich bylo opravdu mnoho. A to jsem byl rád za tyto souhlasné stanoviska, která vše pozitivně nastartovala mě posunou k cíli.

Jelikož projektování nerozumím, ale vize byla jasná jsem se podělil o informace s mým projektantem, který se i dále pokoušel pod mým jménem jednat s úředníky. Ing. Michal Nečas, jelikož mi chtěl s tímto projektem pomoci sem mu dal plnou moc a tak společně prožíváme vše od prvopočátku, ale již jsem se do toho musel vložit, jelikož se za dva roky nic nestalo a já jsem podstatě pořád jen vytahoval finance v tisících.  Zde tato chatka, která zde má sloužit vypadá pořád takto a je rok 2024, fotodokumentace:

Po odhalení tedy celého pozemku a zaměření geodetem jsem vizi jak bych si představoval předal svému projektantovi, který vše zpracoval viz fotodokumentace níže.

Jak vidíme změna není na úkor přírody a ani žádné betonové monstrum to také není a nebude vše chci spjaté s přírodou. A tak sem to i navrhnul. 

Jelikož na pozemku nejsou inženýrské sítě tak jsem zahájil vše, aby tam byly. Vodu řeším z vlastní studny, Elektriku od Čezu, a odpady vlastní čističkou. Opět připomínám jenom povolení a vše okolo nedostávalo zelenou a ani nikdo z dotčených orgánů nikam nespěchá, ale když chtějí platit tak to hr hr hr!!! Již potřetí leží projektová dokumentace na obci, která ještě dokonce zahájila řízení o odstranění přístřešku na nářadí a WC? Jsem si řek, že tady něco není v pořádku. Proto vše zaznamenávám.

Prosím o dodatečné povolení pro umístění objektu na pozemku 46/71 a 46/142 kde jme dočasně umístili přístřešky a WC na případnou stavbu či rekonstrukci, Která je v jednání. Jelikož mě zastupoval Ing. Michal Nečas a již i jemu připadá, že se děje něco čemu nerozumí už ani on jsem začal zjišťovat celou problematiku, a nestačím se divit


A místo toho jsem vysloužil tato jednání od lidí? 

Zde zasílám, kde a jak jsou přístřešky na pozemku položeny na hlínu. Ani betonové patky ani betonová deska, jsou mobilní a rozebíratelné. Připravené na nářadí k údržbě pozemku. Již Kostky odcizeny! A viník/zpráva lesů/ chce abych zaplatil? A další pokračování níže.

Rozměry přístřešku

Specifikace:
Vnější rozměry
320 x 300 cm+ terasa 320 x 120 cm
Vnitřní rozměry
300 x 300 cm + terasa 300 x 100 cm
Plocha 13.44 m² (4,2 x 3,2)Výška boční stěny 180 – 220 cm
Síla stěny 15 - 24 mm
Přesah střechy 10 cm
Materiál smrk
Materiál zastřešení palubky 15 - 19 mm
Materiál podlahy palubky 24 mm
Dveře 2-křídlové (60 x 180 cm)
Okno 4 x (40 x 46 cm), 1 x (46 x 100 cm)
Váha 550 kg

Specifikace:
Vnitřní rozměry 100 x 100 cm
Plocha 1,44 m² (1,2 x 1,2)
Výška boční stěny 180 cm
Výška hřebene 220 cm
Síla stěny 15 mm
Přesah střechy 10 cm
Materiál smrk
Materiál podlahy palubky 24 mm
Dveře 1-křídlové (60 x 180 cm)
Okno 1 x (30 x 30 cm) 
Váha 100 kg


Nesouhlasy Zdiby

Přehazování z jedné strany na druhou a k tomu mnoho to musím a to potřebuji jinak to nepovolíme a tak roky plynou! Zblbnutí Ing.P.N. a takto neuváženě a bez řádného informování občana a manipulace a spekulace úředníku jsem nikdy nezažil. Vše co se dalo zdokumentovat se učinilo a zveřejní.

Připravuji sem veškeré informace audia a videa, které provází celou problematikou úředníků a jejich nesoučinnost a zdržování. a ujmi vzniklé, nicméně . je něco špatně natočené  AUDIA- VIDEA. Vznik problému následujících a vyhledávání všech zúčastněných lidí není sranda, ale už tohle je nemilé. Však jsme si rovni, a domluva, kde je?

ZDE MÁME Z OBECNÍHO ÚŘADU OPĚT MAZEC:

Zde záznam z pondělí 11.12.2023

Městský úřad Klecany Stavební úřad U Školky 74, 250 67 Klecany Spis. zn.: 472/SÚ/2023 Klecany, dne 17.07.2023 Č.j.: 5660/2023 Vyřizuje: Tel.: E-mail: Ing. Bohdana Bartáková +420 230 234 307 bartakova@mu-klecany.cz VÝZVA Lang Fu, nar. 26.01.1983, Tolstého 456, 101 00 Praha, kterého zastupuje Nečas Michal, Nepovolená 1631, 107 00 Praha 10 (dále jen "žadatel") podal dne 21.06.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o změnu využití území: změna využití území z lesního pozemku na zahradu parc.č. 46/142 m2 (32 m2), 46/143 ( 97,6m2), 46/71 (394,9m2) (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 46/142, 46/71, 46/143 v katastrálním území Brnky. Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), shledal, že žádost nemá předepsané náležitosti, a proto podle § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v y z ý v á žadatele, aby nejpozději do 30 dnů od doručení této výzvy odstranil tyto nedostatky: 1. úřad územního plánování ( MěÚ Brandýs nad Labem- Stará Boleslav) Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. USNESENÍ Výroková část: Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů p ř e r u š u j e územní řízení zahájené dne 21.06.2023 podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí o změnu využití území: změna využití území z lesního pozemku na zahradu parc.č. 46/142 m2 (32 m2), 46/143 ( 97,6m2), 46/71 (394,9m2) (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 46/142, 46/71, 46/143 v katastrálním území Brnky, kterou podal Č.j. 5660/2023 str. 2 Lang Fu, nar. 26.01.1983, Tolstého 456, 101 00 Praha, kterého zastupuje Nečas Michal, Nepovolená 1631, 107 00 Praha 10 (dále jen "žadatel"). Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Fu Lang, nar. 26.1.1983, Tolstého č.p. 456/8, Vršovice, 101 00 Praha 101 Odůvodnění: Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Žadatele proto vyzval k odstranění nedostatků žádosti a řízení přerušil. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Ivana Amonová, Jarmila Bechná, Mgr. Karin Konstantinovová, Hlavní město Praha, Obec Zdiby 

Poučení účastníků: Proti tomuto usnesení se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. [otisk úředního razítka] Ing. Bohdana Bartáková vedoucí stavebního úřadu Obdrží: účastníci (dodejky) Nečas Michal, IDDS: tahxeq7 místo podnikání: Nepovolená č.p. 1631, Praha 10-Dubeč, 107 00 Praha 112 zastoupení pro: Lang Fu, Tolstého 456, 101 00 Praha


Zaplaceno a komplikace a průtahy jsou také zaznamenány a zde vydíme po letech opět nesmyslné jednání a argumentace jsou mimo osu. Výňatek poslední odpovědi na jedu a tu samou otázku připojení slíbeného a zaplaceného papírově taktéž. A dostanu nic a bez východisko toto?

iby, Brnky, Draháňské údolí, E405, IV-12-6030002

Interní / Internal ZDE POSLEDNÍ REAKCE PROČ NENÍ ZAVEDENÁ JIŽ ZAPLACENÁ PŘÍPOJKA!!!


Dobrý den,

reaguji na váš dotaz ohledně stavby IV-12-6030002 Zdiby, Brnky, Draháňské údolí, E405. U této stavby je stále problém s majetkoprávním projednáním, kdy se nedaří získat Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno s vlastníkem dotčeného pozemku 46/39 (pan Ulip Rychard). Bez této smlouvy nejde stavbu majetkoprávně dokončit a dále pokračovat v dokončení projektové dokumentace a následné realizaci stavby.

Ze strany projekční kanceláře byly doposud podniknuty kroky a urgence pana Ulipa ale marně. V současné době bylo hledáno i nové technické řešení, které bohužel v dané lokalitě není možné a tak nyní probíhá schvalovací proces pro zahájení vyvlastnění daného pozemku a ze strany projekční kanceláře i nezbytné kroky pro započetí samotného vyvlastnění. V tuto chvíli bohužel nemohu sdělit přesný termín a ani samotný výsledek tohoto procesu.

S přáním hezkého dne

Jakub Tomášek

technik inženýrinku VN, NN

oddělení inženýrink VN, NN Střed

ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo: Teplická 874/8, 405 02 Děčín

pracoviště: Zálužanská 1289/III, 293 01 Mladá Boleslav

korespondenční adresa: Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

+420 311 115 374

jakub.tomasek@cezdistribuce.cz


www.cezdistribuce.cz

A zde dále by se měl někdo vážně zamyslet nad tím jestli je správné takto dlouho zaplacenou zakázku nemít? 


Opět nesmyslné zdržování
Opět nesmyslné zdržování
Nesmyslné zdržování úřednice z Klecan
Nesmyslné zdržování úřednice z Klecan
8.1.2024 jsem byl pro informace proč mám opět milion papírů, a žádné razítko, a dokonce mi bylo řečeno zase něco jiného!! říkám stop !!!! Papíry jsou vlastně vyjádření dotčených sousedících. Kdybych nešel na úřad osobně nikdy bych se prý nic nedozvěděl. Tak si říkám že tohle je prostě nelidské chovaní a omezování, na úkor všeho možného. Což by znamenalo omezení pro všechny co tam mají pozemky chaty a vše a mě nutí úřady nestavět a po vyšlapaní si nepříjemných střetů nesmyslů jsem řekl stop. Dále zde občané a sousedi v prvních kontaktech milý až na půdu a pak x stránek načtených paskvilů a nehezkého jednání a tím zdržování opět na měsíce. To jako fakt? 

Audio videa s poslední komunikace ze dne 8.1.2024

Takže po tomhle všem říkám stop.


Rekapitulace dosavadního stavu fungovat na vlastním pozemku nemá konce. Každý měsíc platím 2500 za zdržování čerpaní hypotéky, která ji již přes rok na účte. investice a donucení změnit projektovou dokumentaci, na rekonstrukci shnilého objektu, a následné zjištění že vlastně bude změna územního plánovaní. Na stavebním přihazování a stopovaní a nesoučinnost. Nakonec tedy nic neví nic nedostala. A  že vlastně není podaný nic jiného než změna lesa na zahradu. A jak jinak než také nic tam nebude a dokonce omezený průjezd? A mám mnoho okolností ještě mimo, pro advokáta nebo právníka, který vidí co se děje. A převezme to z druhé strany, jelikož už mám újmy.

Dále zjišťuji všechny okolnosti , které by dopomohli k vyřešení, že podám tedy znovu projektovou dokumentaci na rekonstrukci a zahájíme tedy možnost čerpat hypotéku a na svém pozemku udělat krásné místo? Toť otázka brzké reality v pátek 12.1.2024 bych mohl odevzdat podklady a vyslechnout si další příběh.ODVOLÁNÍ VŠEM LIDEM SEDÍCÍM ZA TÍMTO PROCESEM CHOVÁNÍ

Pokračování  nesmyslu na úřadech ve Zdibech, a v Klecanech jsem se byl poptat na uzemní plánování ještě že vše nahrávám. To je taková banda krav a volů, že to jsem ještě neviděl. Poslechněte si…

Podle mě, není správné co se to děje na těchto místech, všude okolo se staví a mě je zakazováno. Nakonec donucen udělat rekonstrukci uplně asociální? Opět nová projektová dokumentace na stole, tak jsem zvědav jak toto dopadne. Níže poslední návštěva a odevzdání.