Reálná sebeobrana

Reálná sebeobrana (RS, případně SRS jako systém reálné sebeobrany, nebo RBSD z anglického Reality Based Self Defense) je obecné označení pro sebeobranu zaměřenou na efektivní řešení skutečných konfliktů. Toto striktní zaměření je určující pro obsah i pro způsob výcviku.